Επικοινωνία
 • Τηλ. Ιατρείου
  2106107326, 2106107309
 • Κινητό
  6972 309 767

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νευροχειρουργός , Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών

 • Διευθυντής Νευροχειρουργικού τμήματος και κλινικής Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Μικρονευροχειρουργικής στην “Ευρωκλινική Αθηνών”
 • Μελος της Ελληνικής  Νευροχειρουργικής  Εταιρείας.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης.
 • Μέλος διεθνούς  Επιστημονικής Εταιρείας World Spine Column Society (WScS)
 • Συνεργασία με νοσοκομεία του εξωτερικού όπως : Bagatelle στο Bordeaux-Γαλλία, Abteilung  Stereotaktische Neurochirurgie Neurozentrum στο Freiburg-Γερμανία, Νευροχειρουργική Κλινική στο Nijmegen-Ολλανδίας.

Τι είναι η νευροχειρουργικη;

Η ειδικότητα της νευροχειρουργικής έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες.
Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας ήταν ταχύτερη εν συγκρίσει με άλλες χειρουργικές ειδικότητες και αυτό γιατί η άσκησή της είναι άρρηκτα συνδεμένη με την τεχνολογική πρόοδο.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα που έδωσε μεγάλη ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη ήταν η γενίκευση της εφαρμογής του χειρουργικού μικροσκοπίου. Με την πάροδο των ετών υπήρξε εξέλιξη και βελτίωση των μικροσκοπίων, στα οποία τελειοποιήθηκε η οπτική, εξελίχθηκε η μηχανική τους κίνηση με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο και προστέθηκαν στοιχεία της ψηφιακής τεχνολογίας. Ένας ακόμη θεμέλιος λίθος στη βελτίωση των χειρουργικών συνθηκών στον εγκέφαλο είναι η εισαγωγή και η σταδιακή βελτίωση της νευροπλοήγησης. Ο νευροχειρουργός έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα βοήθημα για τον προσανατολισμό του και τον καλύτερο εντοπισμό των βλαβών που πρέπει να προσπελάσει, με αρχές ανάλογες με αυτές του GPS. Επίσης σημαντικότατο ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συνεχούς διεγχειρητικού νευροφυσιολογικού ελέγχου, με δυνατότητα καταγραφής δεδομένων παρακολούθησης της λειτουργίας των πυρήνων του στελέχους του εγκεφάλου και των κινητικών και αισθητικών οδών ή της οπτικής οδού.
Συμπληρωματικά στις προαναφερθείσες τεχνικές νευροπαρακολούθησης, η διεγχειρητική φλοιογραφία (κυρίως στα χειρουργεία επιληψίας) ή και επεμβάσεις εγκεφάλου με τον ασθενή σε εγρήγορση έδωσαν τη δυνατότητα να γίνονται επεμβάσεις κοντά σε ευγενείς περιοχές του εγκεφάλου, όπως στο κέντρο του λόγου, στις κινητικές περιοχές, στη βάση του κρανίου, ακόμα και στο εγκεφαλικό στέλεχος. Περιοχές που μέχρι πρότινος αποτελούσαν και ενδεχόμενα ακόμη και σήμερα για μεγάλη μερίδα νευροχειρουργών αποτελούν τα «άβατα» του εγκεφάλου. Εντοπίσεις όγκων ή άλλων βλαβών στις περιοχές αυτές χαρακτηρίζονταν ως ανεγχείρητες περιπτώσεις.

Δεν είναι σωστό βέβαια να αποδοθεί όλη η πρόοδος μόνο στη βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και παίζει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η ομάδα των Νευροχειρουργικών Υπηρεσιών δημιουργήθηκε πριν από 6 έτη. Στην πραγματικότητα όμως προϋπάρχει στον ελληνικό χώρο σαν επιστημονική χειρουργική ομάδα από 15ετίας.

Αρθρα/Media

 • Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει ο νευροχειρουργός και είναι από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης στα ΤΕΠ ( Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών). Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση παρουσιάζει δραματικό αντίκτυπο στην υγεία κάθε έθνους καθώς είναι υπεύθυνη για το θάνατο σε......

 • Αυχενική δισκοκήλη – Αυχενική σπονδύλωση Η εκφυλιστική νόσος του αυχενικού μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι ένα συχνό αίτιο αυχενικού πόνου (axial neck pain) και περιλαμβάνει δύο διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις, την αυχενική δισκοκήλη και την αυχενική σπονδύλωση. Αν και απεικονίζεται συχνά στις απλές ακτινογραφίες, στην Αξονική και στη......

 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο όρος ενδοκρανιακά γλοιώματα υψηλής κακοήθειας περιλαμβάνει περισσότερες από μία ιστοπαθολογικές οντότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται όχι μόνο από διαφορετικές παθολογοανατομικές ιδιότητες αλλά και από διαφορετική απεικονιστική εικόνα και πρόγνωση. Με τον όρο αυτό περιγράφονται : το αναπλαστικό αστροκύτωμα (anaplastic astrokytoma, βαθμού WHO III) το......

 • Ως γεφυροπαρεγκεφαλική γωνία ορίζεται ένας τριγωνικός  χώρος που αφορίζεται μεταξύ της γέφυρας της παρεγκεφαλίδας και του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας. Η περιοχή αυτή περιέχει σημαντικές νευρικές και αγγειακές δομές , οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κλινική εικόνα των ασθενών με παθολογία στη γεφυροπαρεγκεφαλική γωνία. Οι......