Επικοινωνία
  • Τηλ. Ιατρείου
    2106107326, 2106107309
  • Κινητό
    6972 309 767

Ο Ιατρός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διευθυντής Νευροχειρουργικού τμήματος και κλινικής
Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Μικρονευροχειρουργικής στην “Ευρωκλινική Αθηνών”

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1991 :  Πτυχίο Ιατρικής από  την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών

2001:  Τίτλος της Νευροχειρουργικής ειδικότητας.

2003: Διδακτορική Διατριβή ¨ Σύνδρομο αποτυχημένης οσφυϊκής δισκεκτομής¨

09/2003: Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Ελληνική
Νευροχειρουργική  10 : 7-12, 2003

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΚΑΙ  ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Στην  Ελλάδα

8 /92 – 10/93 : Αγροτικός Ιατρός στο Αγροτικό Ιατρείο Τζαννάτων -Ν. Κεφαλληνίας.

10 /93 – 4/95 : Ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική–Τζάνειο Νοσοκομείο Αθήνας.

9 /95 –9/01   : Ως ιατρός άνευ ειδικότητος  – ΙΚΑ Κεφαλληνίας.

3/00 – 3/01  : Επεμβατικό Νευροακτινολογικό Τμήμα -Θεραπευτικό Κέντρο ¨ΥΓΕΙΑ¨
με πλήρη συμμετοχή  στις  επεμβάσεις εμβολισμών  ανευρυσμάτων,
AVM και όγκων εγκεφάλου, υπό τον Νευροχειρουργό κ. Αλ. Ανδρέου

9 /96 – 3/01  : Ειδικευόμενος στη Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική –
Π.Π.Γ.Ν.Π. Ρίου υπό τη διεύθυνση  του Καθηγητή κ. Νικ. Παπαδάκη.

3/01-6/01    :  Άμισθος συνεργάτης στη Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική – Θεραπευτικό
Κέντρο ¨ΥΓΕΙΑ¨, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Νικολάου Παπαδάκη.

07/01-06/04  : Επιμελητής στη Β΄Νευροχειρουργική κλινική -¨ΕΡΡΙΚΟΣ  ΝΤΥΝΑΝ¨
υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή  κ Νικόλαου Παπαδάκη και συνεργάτης στο Επεμβατικό Νευροακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ¨ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ¨ με συμμετοχή  στις επεμβάσεις εμβολισμών  ανευρυσμάτων, AVM και όγκων εγκεφάλου, υπό του Ακτινολόγου κ. Γ. Μαγκούφη.

07/04-07/2009: Διευθυντής Γ’ Νευροχειρουργικής Κλινικής- “Ευρωκλινικής Αθηνών”
08/09-11-2015: Διευθυντής Νευροχειρουργικού τμήματος και κλινικήςΕνδοσκοπικής και Ρομποτικής Μικρονευροχειρουργικής στο ΙΑΤΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΊΟΥ και Π.ΦΑΛΉΡΟΥ

04/2017 – Σήμερα: Διευθυντής Ομάδας Νευροχειρουργικού τμήματος στο Νοσοκομείο
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
05/2019 – 01/2020: Διευθυντής Ομάδας Νευροχειρουργικού τμήματος στο Νοσοκομείο
METROPOLITAN GENERAL

01/2016 – Σήμερα: Διευθυντής Νευροχειρουργικού τμήματος και κλινικής
Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Μικρονευροχειρουργικής στην
Ευρωκλινική Αθηνών

Στο  Εξωτερικό

05/11 – 9/11/01  : Νοσοκομείο Bagatelle  του Bordeaux- Γαλλίας συμμετέχοντας  σε
ενδοσκοπικές μικροδισκεκτομές. ( Dr. J. Destandau)

28/07 – 02/8/02 : Abteilung  Stereotaktische Neurochirurgie Neurozentrum στο Freiburg-
Γερμανίας, συμμετέχοντας σε στερεοτακτικές επεμβάσεις  όγκων
εγκεφάλου και λειτουργικών στερεοτακτικών επεμβάσεων.

27/1 – 01/02/03 : Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Nijmegen–Ολλανδίας,
συμμετέχοντας σε ενδοσκοπικές Νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ KAI ΠΑΡΟΥΣΑ  ΘΕΣΗ

Από τον Απρίλιο του 2001, που έλαβα τον τίτλο ειδικότητας, μέχρι τον Απρίλιο του 2004 απέκτησα μεγάλη κλινική εμπειρία εργαζόμενος ως συνεργάτης του καθηγητή
κ. Νικολάου Παπαδάκη. Εργάστηκα ως Νευροχειρουργός δύο  μήνες  στο  Θεραπευτήριο  ¨ΥΓΕΙΑ¨ αφιλοκερδώς  και στη συνέχεια  ως έμμισθος  Β΄ Επιμελητής  της Β΄ Νευροχειρουργικής  Κλινικής του Νοσοκομείου  ¨ ΕΡΡΙΚΟΣ   ΝΤΥΝΑΝ ¨
Αναλυτικά συμμετείχα  ως συγχειρουργός σε 1145 χειρουργικές επεμβάσεις εκ των οποίων : οι 660 ήσαν επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (135 πρόσθιες προσπελάσεις  αυχενικής μοίρας για αυχενική δισκοκήλη, 60 σπονδυλοδεσίες  αυχενικής, θωρακικής και οσφυικής μοίρας , 405ημιπεταλεκτομές για οσφυική δισκοκήλη και ευρείες πεταλεκτομές για οσφυικές στενώσεις), 40 όγκοι νωτιαίου μυελού, 70 υδροκεφάλους για τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναικής παροχέτευσης, 20 ανευρύσματα εγκεφάλου καθώς και σε 400 όγκους εγκεφάλου (315 υπερσκηνιδιακούς  και 85 οπισθίου βόθρου).

Επίσης  μετείχα  στην αξιοποίηση του  νέου επιστημονικού εξοπλισμού  της  κλινικής
(Στερεοτακτικές επεμβάσεις όγκων εγκεφάλου, ενδοσκοπικές οσφυικές δισκεκτομές,  ενδοσκοπικές αντιμετωπίσεις συριγγομυελιών, ενδοσκοπικές διασφηνοειδείς προσπελάσεις όγκων υποφύσεως, ενδοσκοπικές κοιλιοστομίες), μετά από μικρής διάρκειας εξειδίκευσης που έκανα σε εξειδικευμένα κέντρα του Εξωτερικού, με σύγχρονη παρακολούθηση των σεμιναρίων και των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων των κέντρων αυτών, καθώς και με την συμμετοχή μου σε πολλά διεθνή workshops που αφορούσαν τους νέους αυτούς τομείς της Νευροχειρουργικής. Εξειδικεύθηκα, στη Στερεοτακτική Νευροχειρουργική  στο Κέντρο Στερεοταξίας  του Πανεπιστημίου του Freiburg -Γερμανίας, υπό την διεύθυνση του καθηγητή Dr. Ch. Ostertag, στην ενδοσκοπική  δισκεκτομή  στη Νευροχειρουργική του  Bordeax – Γαλλίας, υπό την διεύθυνση του Dr J.Destandau, στην ενδοσκοπική διασφηνοειδική αφαίρεση όγκων υποφύσεως, οπισθίου βόθρου καθώς και κοιλιοστομίες στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου του Nijmegen – Ολλανδίας , υπό την διεύθυνση  του Καθηγητή  Dr.A.Grotenhius.

Εκπαιδεύτηκα  για ένα έτος της εμβολισμούς, στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ υπό την διεύθυνση του Νευροχειρουργού κ. Αλεξάνδρου Ανδρέου. Συμμετείχα σε 65 νευροενδοαγγειακές προσπελάσεις ( 45 GDC εμβολισμούς ανευρυσμάτων , 12 εμβολισμούς αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και 8 προεγχειρητικών εμβολισμών όγκων).

Από τον Ιούλιο του 2001 μέχρι σήμερα συνεργάστηκα με τον ακτινολόγο κ. Γεώργιο Μαγκούφη  της εμβολισμούς που διεξήχθησαν στο Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ  ΝΤΥΝΑΝ συμμετέχοντας ενεργά σε αρκετές νευροακτινολογικές επεμβάσεις. Συμμετείχα σε 70
εμβολισμούς ανευρυσμάτων , 40  εμβολισμούς αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και 20  προεγχειρητικών εμβολισμών όγκων).

Από τον Μάιο του 2004 μέχρι 07/2009, ως Διευθυντής της Γ΄Νευροχειρουργικής Κλινικής της Ευρωκλινικής  έκανα 825 επεμβάσεις. εκ των οποίων : τα 460 περιστατικά  ήσαν επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (πρόσθιες προσπελάσεις  αυχενικής μοίρας για αυχενική δισκοκήλη, σπονδυλοδεσίες  αυχενικής, θωρακικής και οσφυικής μοίρας , ημιπεταλεκτομές για οσφυική δισκοκήλη και ευρείες πεταλεκτομές για οσφυικές στενώσεις), και τα υπόλοιπα 364 ήταν όγκοι νωτιαίου μυελού, υδροκεφάλοι για τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναικής παροχέτευσης, αιματώματα εγκεφάλου  και  όγκοι εγκεφάλου (υπερσκηνιδιακοί  και  οπισθίου βόθρου).

Από το 2009 έως και το 2015, ως Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ταυτόχρονη συνεργασία στο Ερρίκος Ντυνάν και στο Mediterraneo Hospital, με πολλαπλές – αναρίθμητες επεμβάσεις σε όλα τα κέντρα με ποιοτικής σημαντικής διαφοράς λόγω της εξέλιξης και των μεθόδων και των ειδικών υλικών. Στο Ιατρικό Κέντρο δε, δημιουργήθηκε ειδική αίθουσα Ρομποτικής ορόφου η μοναδική στην Ελλάδα για τα χειρουργεία Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης τα οποία βοήθησαν για την ακρίβεια δεκάτων του χιλιοστού της ακρίβειας της επέμβασης. Ταυτόχρονα ξεκίνησε και η Full Endoscopy Microsurgery με καίριο τρόπο Ενδοσκοπικής παρεμβάσεως Σπονδυλικής Στήλης. Βρέθηκα στην δύσκολη αλλά και ταυτόχρονα ευχάριστη θέση νοσηλείας και θεραπείας πολλών Λιβύων τραυματιών και αφαίρεσης υλικών πολέμου (σφαίρες κ.λ.π) με την χρήση του Navigation.

Από το 2016 έως και σήμερα, ως Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής της Ευρωκλινικής  Αθηνών Ενηλίκων και Παίδων με ταυτόχρονη σύγχρονη αίθουσα Ρομποτικής και Full Endoscopy αίθουσα με τις ταυτόχρονες εξελίξεις αυτών. Αρκεί να αναφερθεί ότι όλος ο εξοπλισμός πια είναι μεταφερόμενος για οπουδήποτε χρειαστεί στην Ελλάδα.

Παρόλα αυτά όμως η βάση μου είναι στην Ευρωκλινική και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις στο Ερρίκος Ντυνάν και στο Metropolitan General.

Βέβαια σημειώνω ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας μειώνει τον χρόνο, την απώλεια αίματος ΔΕΝ εξαιρεί κανέναν ασθενή πια – από ενδεχόμενες παθήσεις όποιες – όσες και εάν είναι  αυτές, είναι όμως δυστυχώς ακριβότερες και χρειάζεται εμπειρία και των κλασσικών επεμβάσεων που δεν έχουν σταματήσει ημερόνυχτα να γίνονται για να είναι το αποτέλεσμα το δυνατότερο επιτυχές

Ταυτόχρονα ως Εξωτερικός Συνεργάτης συνεργάστηκα :
α) με το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ  ΝΤΥΝΑΝ,  τα τελευταία χρόνια, κάνοντας επεμβάσεις όλης της γκάμας της νευροχειρουργικής.
β) με την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του ΟΛΥΜΠΙΟΥ Πατρών, συμμετέχοντας στην οργάνωση της Νευροχειρουργικής Κλινικής υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ.Νικόλαου Παπαδάκη, καθώς και σε ένα μεγάλο αριθμό επεμβάσεων.

ΜΕΛΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ελληνικές  Επιστημονικές Εταιρείες

  • Ελληνική   Νευροχειρουργική  Εταιρεία
  • Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης

Διεθνείς  Επιστημονικές Εταιρείες

  • World Spine Column Society (WScS)