Επικοινωνία
  • Τηλ. Ιατρείου
    2106107326, 2106107309
  • Κινητό
    6972 309 767

Άρθρα

Όπως είναι γνωστό η Θωρακική μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης αποτελείται από 12 θωρακικούς σπονδύλους, από τον Θ1 έως τον Θ12. Στην περιοχή Θ5 έως Θ7 υπάρχει το φυσιολογικό κυφωτικό θωρακικό κύρτωμα με επίκεντρο τους σπονδύλους Θ5-Θ6-Θ7. Η θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης έχει μεγάλη δομική σταθερότητα καθώς...

Ως γεφυροπαρεγκεφαλική γωνία ορίζεται ένας τριγωνικός  χώρος που αφορίζεται μεταξύ της γέφυρας της παρεγκεφαλίδας και του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας. Η περιοχή αυτή περιέχει σημαντικές νευρικές και αγγειακές δομές , οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κλινική εικόνα των ασθενών με παθολογία στη γεφυροπαρεγκεφαλική γωνία. Οι...