Επικοινωνία
  • Τηλ. Ιατρείου
    2106107326, 2106107309
  • Κινητό
    6972 309 767

Πλήρες ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση μεσοσπονδύλιου δίσκου με το σύστημα Vertebris

Πλήρες ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση μεσοσπονδύλιου δίσκου με το σύστημα Vertebris